Hipertóniás betegek kérdőíves felmérése. Képzett beteg, sikeresebb terápia


Az ED ma már nagy százalékban kezelhető állapot, így a férfibetegek életminősége, párkapcsolata javítható, önbecsülésük visszaállítható. Kedvezőbbek voltak az orgazmusképességre, a szexuális vágyra, valamint a közösülés minőségére és az általános megelégedettségre vonatkozó kérdésekre adott válaszok pontátlagai is. Előnyösen befolyásolta az erectilis működés valamennyi paraméterét, ha a cukorbeteget több mint száz beteget gondozó ellátó helyen gondozták. Az ED jelenléte összefüggött a beteg korával, a diabetes tartamával, valamint a hypertonia meglétével.

Az analízis eredményei felhívják a figyelmet az ED jelentőségére cukorbeteg férfiak gondozása során. A használt, nemzetközi kérdőív a probléma felismerésére, kvantálására, epidemiológiai felmérésekre, valamint a kezelés hatásának vizsgálatára egyaránt alkalmas lehet.

"Lépj tovább" program

Kulcsszavak: az Erectilis Funkció Nemzetközi Mutatója, erectilis diszfunkció, diabetes mellitus, felmérés Frequency of erectile dysfunction in diabetic men: results of a countrywide survey using a standardised questionnaire Summary The increase in possibilities of treating erectile dysfunction ED has generated a revolution in discussing the problem area of male sexual dysfunction Hipertóniás betegek kérdőíves felmérése, decrease in desire, changes in orgasmic and ejaculatory capacity.

Many patients with ED can be succesfully managed today ameliorating quality of life and self esteem of men and their partner relationships. Analysis hipertóniás betegek kérdőíves felmérése the data from a multidimensional, structured, standardized and validated questionnaire International Index of Erectile Functionbased on an international consensus, completed by male diabetic patients [mean age Their mean scores given for the questions regarding ability for orgasm, sexual desire, satisfaction with intercourse and with overall sexual life were also more favourable.

Csökkenthető az akut koronáriaszindrómát követő halálozás Az egyre sikeresebb gyógyszeres és intervenciós kezelések ellenére világszerte változatlanul a kardiovaszkuláris betegségek CVD jelentik a vezető halálokot. A háttérben húzódó ateroszklerózis kialakulása már akár gyermekkorban elkezdődhet, és aztán évek, évtizedek alatt lappangva, tünetmentesen fejlődik ki. Ha a fokozott kockázat időben kiderül, megfelelő életmódváltással, a rizikófaktorok eliminálásával, illetve szükség esetén gyógyszeres kezeléssel a betegség elkerülhető lenne. A kardiovaszkuláris prevenció olyan összehangolt sorozat — mind populációs, mind az egyén szintjén —, amelynek célja, hogy a kardiovaszkuláris betegségek következményeinek hatását megszüntessük, csökkentsük vagy minimalizáljuk.

Patients cared in larger centres more than diabetic patients had higher mean scores for all parameters of erectile function. Age, duration of diabetes and hypertension proved to be independent variables associated with ED. This analysis highlights hipertóniás betegek kérdőíves felmérése magnitude of the problem with ED in the regular care of male diabetic patients.

The International Index for Erectile Function Questionnaire seems to be a useful tool to recognise and quantify the problem of ED, to perform epidemiological surveys and to study the effect of different therapeutic approaches. Keywords: International Index of Erectile Function, erectile dysfunction, diabetes mellitus, survey A férfi szexuális működészavar, és az ezen belül első helyen álló erectilis diszfunkció ED előfordulási gyakoriságáról kevés megbízható adat áll rendelkezésünkre.

Az adatok bizonytalanságát, sokszínűségét fokozta, hogy a különböző epidemiológiai vizsgálatokban eltérőek voltak a merevedési zavar diagnosztikus kritériumai, különböző kérdéseket, kérdőíveket használtak. Ha esetenként egy kérdést feltéve "Van-e valamilyen potenciazavara? Még így is nyilvánvaló, hogy az ED hipertóniás betegek kérdőíves felmérése probléma. Az Egyesült Államokban hipertóniás betegek kérdőíves felmérése ED mintegy millió férfit érint, de a részleges ED beszámításával ez a szám 30 millióra is emelkedhet.

Gyakorisága szoros összefüggést mutat az életkorral.

CÉLKITŰZÉS - A 29 országban végzett klinikai vizsgálatban a cél a családorvosi gyakorlat antihipertenzív terápiában mutatkozó eltéréseinek elemzése volt a 80 évesnél idősebb betegek körében, illetve arra kerestük a választ, hogy mennyire befolyásolja kezelési döntésüket az időskori esendőség. Tanulmányunk másik célkitűzése a magyar eredmények nemzetközi eredményekkel való összehasonlítása volt. Országonként összehasonlításra került azon esetek aránya, amelyekben a kezelés mellett döntöttek a családorvosok. Lo­gisz­tikus kevert modellt használtunk az elesettség figyelembevételének többváltozós mo­dellezésére.

Részben az előfordulási gyakoriság felmérésére, részben a gyógyszerek hatásossága öszszehasonlíthatóságára szükségessé vált egységes, standardizált és validált, a szociális és kulturális különbségeket kiküszöbölő kérdőívek kidolgozása. Ezek bizonyos mértékben önmagukban is elvezethetnek a diagnózishoz, akár egyes bonyolultabb vizsgálatokat is helyettesítve. Alkalmazásuk az hipertóniás betegek kérdőíves felmérése gyakorlatban az ED felismerését teszi lehetővé, amely kezelési lehetőségeink növekedésével egyidejűleg a mindennapi praxisban is szerepet kell, hogy kapjon.

A kiadvány további cikkei

A gyakorló diabetológus számára a kérdőív lehetséges használata azért is jelentős, mert a - részleges vagy teljes - ED egyik leggyakoribb kiváltó oka a diabetes mellitus. Az ED cukorbetegségben korábban - fiatal és középkorú egyénekben - jelentkezhet, mint a nem-diabeteszes népességben.

Gyakorisága növekszik a korral. A különböző országok számos betegellátó helyén randomizált betegcsoportokon tervezett vizsgálatsorozat egy, az aktuális beteg demográfiai adataira és betegségére vonatkozó - orvosa által kitöltendő - kérdőívből áll, valamint tartalmazza az EFNM kérdőívet, amelyet a beteg saját maga tölt ki.

A jelen közleményben a Magyarországon, nagyszámú cukorbetegen randomizáltan végzett felmérés eredményeiről számolunk be, összehasonlítható adatokat szolgáltatva az ED előfordulási gyakoriságáról e betegcsoportban. Betegek és módszerek A vizsgálat leírása különböző ellátó helyen - az ország egész területén egyenletesen elosztva - random módon kiválasztott cukorbeteget kértek fel Egyidejűleg a beteg kezelőorvosa kitöltött egy másik, a beteg demográfiai és diabetesére vonatkozó adatait tartalmazó kérdőívet is.

A betegek a felméréshez és adataik statisztikai célra való felhasználásához beleegyezésüket adták. A kérdőívek Demográfiai és diabetes-adatok Az első kérdőív anonim módon a beteg korát, aktuális párkapcsolatát, diabetese típusát, betegsége tartamát, kezelési formáját, a szövődmények közül a magasvérnyomás-betegséget és annak esetleges gyógyszeres kezelési formáját tartalmazta.

A cukorbetegség kezeltségére vonatkozott az esetleges utolsó HbA1c-mérés eredménye. Az Erectilis Funkció Nemzetközi Mutatója Ez a nemzetközi konszenzus alapján standardizált, strukturált és Magyarországon is validált kérdőív 5 releváns kérdéskörben összesen 15 kérdést tartalmaz erectilis funkció [1, 2, 3, 4, 5, 15], orgazmus [9, 10], nemi vágy [11, 12], megelégedettség a közösüléssel [6, 7, 8], valamint általában a szexuális élettel [13, 14].

Az szimulált magas vérnyomás kérdésekre adott választ értékelő skála 0 és 5 között terjed. A kérdések részletes felsorolása másutt olvasható,5 nem tartozik e feldolgozás kompetenciájába.

Hipertóniás betegek kérdőíves felmérése ellátó helyek jellemzői A hipertóniás betegek kérdőíves felmérése egyéni kérdőívei mellett a felmérést vezető orvos segítségével az adott ellátó hely jellemzése is rögzítésre került.

hipertóniás betegek kérdőíves felmérése

Ez az országon belüli elhelyezkedés mellett az ellátott betegek, ezen belül cukorbetegek számáról, az ellátó hely jellegéről családorvos, cukorbetegeket is ellátó vagy cukorbetegek ellátására specializálódott ellátó hely adott használható információt. Az ellátó helyek 80 és közötti átlagosan beteget kezeltek, közülük 28 és között átlag változott a cukorbetegek száma.

Vagyis a vizsgálatra került minta összességében beteget, ezen belül cukorbeteget reprezentált. Betegek cukorbeteg férfi töltötte ki értékelhetően a kérdőívet. A cukorbetegek átlagkora 53,2 év volt. A betegek mintegy fele éve volt cukorbeteg. A betegek adatait az 1. Statisztikai értékelés Az adatbázis értékelése SAS statisztikai programcsomag segítségével történt.

Analízisre került a teljes beteganyag mellett alcsoportként az 1-es és 2-es típusú cukorbetegek, a hypertoniás és nem hypertoniás cukorbetegek, valamint az állandó párkapcsolatban élő és stabil párkapcsolatot nem tartó férfibetegek összehasonlítása.

"Egyéni egészség" program

Vizsgáltuk a beteganyag megoszlását az egyes ellátó helyeken kezelt betegek számának függvényében is. Azon betegeket, hipertóniás köhögés lehet egyik kritériumrendszer szerint sem tartoztak az ED csoportba, normális erectilis működésűnek véleményeztük. Azon betegeket, akik csak az egyik diagnosztikus kritériumrendszer alapján voltak ED-nek vélelmezhetők, "kétséges"-ként csoportosítottuk.

Multivariációs analízis segítségével vizsgáltuk egyes rizikófaktorok és az ED összefüggését is. A kérdések alatt zárójelben az egyes kérdéscsoportokra adható pontérték-tartományt adtuk meg.

Az 1-es típusú cukorbeteg férfiak az ED kérdéscsoport valamennyi kérdésére vonatkozóan jobb eredményt értek el, magasabb pontértéket elérve válaszoltak.

Hypertonia és Nephrologia

Ezért ezen eseteket kivéve újabb számítást végeztünk, ami továbbra is az előbb leírt eltéréseket igazolta. Az Erectilis Funkció Nemzetközi Mutatója egyes kérdéscsoportjaira adott válaszok átlagpontértékei az 1-es és a 2-es típusú cukorbetegek csoportjaiban. Az alacsonyabb pontszám rosszabb állapotot jelent.

hipertóniás betegek kérdőíves felmérése

Valamennyi kérdéscsoportban szignifikáns a különbség a két betegcsoport között. A magas vérnyomású betegcsoport minden kérdésre rosszabb választ adott.

A kétséges, ellentmondó diagnózisú betegek pontértékei az adott kérdéscsoportokra adott válaszok alapján a két egyértelműen vélelmezhető csoport között helyezkedtek el. A stabil kapcsolat hatása A tartós kapcsolat, első analízisként, minden kérdéscsoportban szignifikánsan előnyösebbnek tűnt a tartós kapcsolattal nem rendelkezőkkel szemben.

Lege Artis Medicinae

A szexuális életet nem élők kihagyását követően azonban a különbség eltűnt, hipertóniás betegek kérdőíves felmérése a stabil kapcsolat bármely - pozitív vagy negatív - hatása ekkor már nem volt igazolható. Ha az ED súlyossága alapján vizsgáljuk a kialakulását függetlenül befolyásoló változókat, akkor mind a diabetes tartama, a hypertonia, a tartós kapcsolat megléte, a beteg életkora, valamint a diabetes típusa egyaránt szerephez jutottak.

Megbeszélés A sokat hipertóniás betegek kérdőíves felmérése, erre a célra szerkesztett, több kérdésből álló kérdőívre adott válaszokon alapuló Massachusetts Male Aging Study adatait áttekintve jól láthatók az erectilis potencia csökkenésének különbözőségei, fokozatai. Ez már önmagában is megmagyarázza a potenciazavar, az impotencia, később az ED előfordulási gyakoriságában korábban talált jelentős eltéréseket.

Egy kérdésre "Van-e valamilyen potenciazavara? Minél jobban szerkesztett, minél több kérdést tartalmaz egy kérdőív, annál pontosabban mérhetjük fel az ED előfordulási gyakoriságát és súlyosságát. E számok kísértetiesen hasonlóak Magas vérnyomás önhipnózis és mtsai teljes fokú ED-re számított adataival, bizonyítva, hogy az egy kérdésre adott válasz többnyire a komplett ED előfordulását azonosítja.

Valamennyi felsorolt vizsgálat igazolta az ED és a kor összefüggése mellett a diabetes és a hypertonia kóroki szerepét is. Ha a diabetes magas vérnyomással is társul, az ED kialakulásának esélye 8,1.

A dohányzás ugyancsak növelte adataik szerint az ED kockázatát. Ez a szám a korral, az alacsonyabb képzettséggel, a cukorbetegség, a magas vérnyomás, valamint a szívbetegség előfordulásával együtt növekedett. Számos egyéb tényező mellett az ED előfordulását az antihypertensiv kezelés is befolyásolta. Fedele és mtsai - ugyancsak egy kérdést alkalmazva - olasz diabetesgondozó hely férfibetegét kérdezték meg.

Megfelelő standardizálás után elemezve 1-es típusú cukorbetegségben gyakrabban fordult elő ED. Szaporodott az ED prevalenciája a diabetestartam előrehaladásával, valamint a kezelési formától függően is.

A neuropathiát jellemző tünetekre - csak férfiaknak - feltett kérdések közül négy kérdés foglalkozott az impotencia problémakörével a megelőző 6 hónapra vonatkoztatva. A válaszok centrumonként jelentős eltéréseket mutattak "Volt-e valamilyen problémája közösüléskor? Ezek az adatok jól egyeznek a cukorbetegség minőségbiztosítására alkalmazott Diab-Care Hungary adatbázisából nyerhető adatokkal.

Nem találtunk eltérést az 1-es és a 2-es típusú cukorbetegek között. A diabetes mellitus fennállásának tartama azonban 2-es típusú diabetesben az 1-es típusban megfigyelt emelkedésnél jobban növelte az ED gyakoriságát. Ennek hátterében hipertóniás betegek kérdőíves felmérése az ebben a betegségformában magasabb életkor, valamint a felismerés késése miatt az ismertnél feltételezhetően hosszabb diabetestartam is szerepet játszhat.

Az akkor már rendelkezésre álló kezelési lehetőségekkel egy beteg sem élt. A már említett japán szerzők anyagában kisszámú cukorbeteg fordult elő, a diabetes azonban 3,8-ra növelte az ED kialakulásának esélyhányadosát.

Kardiovaszkuláris kockázati tényezők az Eurostat és az ESC adatainak tükrében

Mivel a vizsgálatot különböző betegcsoportokban, megfelelő kontrollcsoport elemzése nélkül tervezték, így adataink részben a probléma antioxidánsok és magas vérnyomás súlyosságát jelzik az adott betegcsoportban - jelen esetben a cukorbetegségben -részben a populációs felmérések adataihoz hasonlíthatók.

Ha a diabetes típusa szerint vizsgáljuk az ED előfordulási gyakoriságát, akkor - standardizálás nélkül, Fedele és mtsai adataitól eltérően14 - az ED prevalenciája szignifikánsan nagyobb volt a 2-es típusú cukorbetegek között.

Ez lényegében megerősíti korábbi, a DiabCare Hungary adatbázisának vizsgálatán - egy kérdésen - alapuló felmérésünk eredményeit.

hipertóniás betegek kérdőíves felmérése

Számos közlemény igazolja a hypertonia és az antihypertensiv kezelés ED-t okozó hatását. Tendenciózusan a legnagyobb ED-gyakorisággal a béta-blokkoló szerek és a diuretikumok alkalmazása járt. A hypertonia felmérésünkben - az előbbiekben felsorolt vizsgálatok eredményével egybehangzóan - az ED kialakulását befolyásoló független tényezőnek bizonyult. Ezt természetesen nemcsak a hypertonia maga, hanem a kezelésében hipertóniás betegek kérdőíves felmérése, és ismerten mellékhatásként ED-t okozó gyógyszerek is magyarázhatják.

Az ED alapján osztályozva betegeinket annak súlyossága kvantálható volt, így alkalmas lehet a kezelés hatásának felmérésére is. Az irodalomban ma már számos közlemény alkalmazza a kezelés előtti pontértékeket a hatás lemérésére. Fontos eredménye felmérésünknek az a megfigyelés, hogy a több mint cukorbeteget gondozó központokban vizsgált betegek ED-pontértéke nagyobb, jobb, mint a kevesebb beteget kezelő ellátó helyeké.

Ez feltehetőleg a több beteg ellátásából adódó nagyobb orvosi szakértelem és a következményes jobb szénhidrátanyagcsere-helyzet eredménye. Ma már számos adattal rendelkezünk, amelyek igazolják a diabetes beállítása és az ED kialakulása közti összefüggést. Klein és mtsai, valamint Fedele és mtsai egyaránt azt találták, hogy a rosszabb beállítás, a magasabb glikált hemoglobin az ED gyakoriságának növekedésével jár együtt.

Adataink alapján csak tanácsolni tudjuk a minél jobb, normoglykaemiára törekvő diabetesbeállítást, és kétséges esetekben a sok beteget ellátó diabetesgondozás igénybevételét. A nemzetközi konszenzuson alapuló kérdőívekkel végzett vizsgálatok összehasonlítható adatai jelzik, hogy ez az eljárás alkalmas eszköz epidemiológiai felmérésekre. Egyszerű és jól használható módszer a családorvos és a diabetológus számára is betegeik erectilis működésének felmérésére, problémáik - akár szűrővizsgálat jellegű - felismerésére.

Ideggyógyászati Szemle A bizonyítékon, illetve tapasztalaton alapuló orvosi szemlélet ütközései az epilepsziás betegek szakellátása során hozott egyes döntésekben RAJNA Péter Célkitûzés — A szerzô a vonatkozó szakirodalmi adatok és több évtizedes szakmai tapasztalata alapján kiemeli a bizonyítékon, illetve tapasztalaton alapuló betegellátási szemlélet mindennapos ütközési pontjait a felnôtt epilepszia-járóbetegellátás terepén.

Diagnosztikus segítség, amely - ha nem is helyettesíti a speciális eszközös vizsgálatokat - adatokat szolgáltathat hipertóniás betegek kérdőíves felmérése ED hipertóniás betegek kérdőíves felmérése. A felmérés a Pfizer Kft. JAMA J Urol Tamás Gy, Kerényi Zs: Erectilis diszfunkció diabetes mellitusban. Diabetol Hung 7: Urology Magyar Andrológia 1: Vinik, A, Richardson, D: Erectile dysfunction in diabetes. Diabetes Reviews 6: Int J Impot Res Eur Urol Jap J Urol Intern J Urol in press Aktuel Urol