Anya hipertóniájától örökölte. Dekódolt természet! Prof. Dr. Rosivall László a hipertóniakutatás újdonságairól


Természetes tehát, hogy a társadalmat megrázó nagy, átfogó problémák közül az így károsodott személyiség és az erre jellemzõ specifikus viselkedészavarok ismerete csak kevesekhez jut el, még a szûken vett gyermekpszichológiával foglalkozó szakemberek körében is. Anya hipertóniájától örökölte probléma sokoldalú elemzésében pedig fõleg az mélyed el, akinek munkája területével, kutatói érdeklõdésével vagy terápiás mûködésével ez közvetlen kapcsolatban áll anya hipertóniájától örökölte következésképpen a kör még jobban szûkül.

Felvetõdik a kérdés: család vagy intézet? Mivel olyan gyermekekrõl van szó, akikrõl saját családja hosszabb-rövidebb ideig nem tud gondoskodni, a kérdés inkább így hangzik: intézet vagy befogadó — a gyermek anya hipertóniájától örökölte idegen — család? Humanista, ugyanakkor tudományosan is alátámasztott gondolat, hogy a gyermeknek a családban a helye. Ha azonban ez a hely nem a saját családja, ez több állandó mágnesek és magas vérnyomás anya hipertóniájától örökölte súlyos problémát jelenthet, s ez fõleg azok számára ismerõs, akiknek alkalmuk volt ilyen helyzettel találkozniuk.

Az egyik ilyen probléma, amellyel magam is szembesültem, amikor csecsemõotthonban pszichológusként dolgoztam, s így dolgom volt befogadó családokkal is, az az, hogy anya hipertóniájától örökölte látjuk, hogy a befogadó család legjobb szándéka sem elegendõ ahhoz, hogy a hozzájuk került, sokszor súlyos traumát átélt, kétségbeesett kisgyerek viselkedését megértsék és depressziójából kisegítsék; vagy hogy korrigálják fejlõdésének megzavart folyamatát.

Ám ilyen társadalmi támogatás mellett sem kerülhet minden gyermek családba ennek lehetnek jogi, gazdasági, szociális, sõt pszichológiai okai; vagy éppen csak átmeneti helyzetrõl van szó. Társadalmunkban vannak olyan helyzetek, amikor a családját nélkülözni kénytelen kisgyereket intézetben lehet csak elhelyezni.

S bármilyen rövid legyen is az idõszak, amit itt eltölt, egyébként inkább hosszú, mint rövidnem mindegy, hogy az az intézet milyen.

Hirsch Margit elsõ tanulmánya a Lóczyban legalább egy évet töltött, és ezután családba került 30 kisgyermekrõl bizonyította, hogy személyiségük nem sérült, és családjukba beilleszkedtek. Az Egészségügyi Világszervezet WHO által anyagilag támogatott utóvizsgálat, amely a Lóczyban minimum egy év után a társadalomba kikerült 14—24 év közötti fiatal sorsát, szociális beilleszkedését vizsgálta, kimutatta, hogy közülük egynek sem volt a rendõrséggel dolga, iskolázottságuk pedig a családban felnõtt gyermekek országos átlagánál kicsit magasabb volt.

Egy valamivel késõbbi felmérés kimutatta, hogy saját gyermekeiket összesen 60 csecsemõt otthon, rendezett családi körben nevelték. Pikler Emmi és az Intézet vezetõi mindig is állították, hogy a gyermeknek családban a helye! De, mint láttuk, vannak csecsemõk, gyermekek, akiknek ez több-kevesebb ideig nem adatik meg.

Nyelvi játékaink nagykönyve

A vizsgálatok arra utalnak, hogy munkájuk eredményes volt. Pikler Emmi számára kezdettõl fogva világos, hogy nem olyan életformát kell nyújtania a gyermekeknek, ami formálisan a családéhoz hasonló. Ez mindenképpen hamis lenne, miután a helyzet egyik lényeges összetevõje sem képvisel reális családot — s még kevésbé a sajátját — a gyermek számára.

A felnõtteknek, akik foglalkoznak vele hónapokon, néha éveken át, 4 Elõszó megvan a saját magánéletük, talán saját családjuk is, dolgozók, akiknek ez a foglalkozása.

magas vérnyomás 1 fokú kockázati csoport 1

Ezt megkövetelni annyi, mint a felnõttet súlyos frusztrációnak, komoly bûntudatnak kitenni olyan helyzetben, amiben tehetetlen. Lehet, hogy eleinte sokat nyújthat így egy-egy gyermeknek, de idõvel a többségük erre már képtelen lesz.

Ilyen körülmények között, az elkerülhetetlen egymást követõ elszakadások és az azt követõ gyász a felnõttet is megviselik érzelmileg… Ugyanilyen fontos, hogy a gyermekben ne keltsük azt az anya hipertóniájától örökölte, hogy ez a felnõtt az anyja.

Dekódolt természet! Prof. Dr. Rosivall László a hipertóniakutatás újdonságairól

Nem szabad õt kiszolgáltatni a hamis érzelmeknek, majd az azt szükségszerûen és ismétlõdõen követõ elszakadásoknak, mivel ez romboló hatású. Míg más gyermekeknél azáltal, hogy semmilyen érzelmi kapocs nem alakul ki, az elválások majdhogynem észrevétlenül következnek be, de az érzelmi kapocs hiánya még az elõbbinél is anya hipertóniájától örökölte hatással lehet a gyermek jövõjére!

Más megoldásokat — amelyek a mindennapok legapróbb részleteit ugyanúgy, mint a hosszú távú életformát figyelembe veszik — kellett tehát keresni ahhoz, hogy személyisége felépülhessen, hogy a gyermek érzelmileg és mentálisan egészségesen fejlõdhessen, s hogy képes legyen mély és tartós, jelentésteli kapcsolatokra, s idõvel a normális családi életre.

Kapocsi Judit PhD, a Kardioközpont magasvérnyomás és érkockázat specialistája arra hívta fel a figyelmet, hogy a jól beállított gyógyszeres kezelés és helyes életmód megőrizheti a kismama és a baba egészségét. Már a kismértékű vérnyomás emelkedést is komolyan kell venni A terhes nők hipertóniája a Magyar Hypertonia Társaság állásfoglalása szerint külön figyelmet érdemel, ugyanis szélsőséges előfordulási formájában egyszerre két ember, az anya és a magzat életét is veszélyeztetheti.

Pikler Emmi és munkatársai számára a támpontot mindig — s ez ma is így van — maguk a gyermekek nyújtották. Ez az alapja minden intézkedésnek, változtatásnak. Gondos, rendszeres és sokszor hosszas megfigyelések állnak tehát a gyermekek életét anya hipertóniájától örökölte elvek hátterében.

Azt akarta tehát elérni, hogy az Intézetre bízott gyermekek viselkedése a lehetõ leginkább hasonlítson ahhoz a viselkedésmódhoz, amit családokban, személyiségükben jól fejlõdõ gyermekeknél figyelt meg az alatt a tíz év alatt, amíg gyermekorvosként egészségügyi és pedagógiai tanácsaival kísérte a szülõket.

Két francia szakembernek tûnt fel elõször, hogy ebben az intézetben más benyomást keltenek a gyermekek, mint amit — sajnos — nemzetközi szakmai ismereteik alapján a világon mindenütt tapasztaltak. Itt egészségesek, de5 Pszichoanalitikusok a Pikler-módszerrõl rûsek, érdeklõdõk a gyerekek, személyes és bizalomteli a viszonyuk a velük foglalkozó felnõttel; s ahogy az a családjában nevelt kisgyereknél anya hipertóniájától örökölte, tartózkodóak az idegennel szemben, de értelmesen kommunikálnak.

Azonban mégis ez sarkallta õket, hogy a dolgok mélyére nézzenek. Ennek elsõ eredménye volt az a könyv, amely Párizsban ban jelent meg elõször, majd több újabb kiadás után kibõvítve ban. Magyarul elõször szintén ebben az évben, ban jelent meg… A magas vérnyomás elleni tabletták értékelése munkatársaim közül is ti.

Párizsban sokan eleve elvetették még csak a gondolatát is, hogy figyelmet fordítsanak a Lóczy munkájára és eredményeire.

mi a hipertónia a csecsemőknél

Eredeti beszélgetésbõl idézek! S hozzáteszem: az illetõ pontosan tudta, amit fentebb említettem: ti. Az intézetben nevelkedõ gyermek sorsát megváltoztathatatlannak tekintik, legfeljebb elismerik, hogy bizonyos esetekben szüksége lehet utólagos terápiás kezelésre, még ha nem is bíznak igazán annak eredményességében.

karkötők magas vérnyomás ellen

A fentebb említett két francia szakember érdeme, hogy ezen túl tudtak lépni! S lassanként, szakmai hírnevüknek köszönhetõen, kezdetben Franciaországban, majd másutt is, felébredt az érdeklõdés az Intézet iránt.

Sütik használata

Egyre többen, elsõsorban közvetlenül gyerekek mellett dolgozó nevelõk körében, igyekeztek alkalmazni saját munkakörülményeikre az Intézetben bevált elveket és átvehetõ gyakorlati elemeket. Elsõ lépésben az Intézet mindennapi életben alkalmazott elvei váltak témává a bölcsõdékben, óvodákban, napi befogadó családokban stb. Azok a szülõk pedig, akik gyermekük vagy munkájuk miatt közel kerültek ehhez a pedagógiához, otthon is alkalmazták azt.

A kronosztichon készítése játéklehetőségnek is kiváló. Magam jó negyedszázaddal ezelőtt egy televíziós műsorban A nyelv világaamelynek rendszerint volt egy szójátékokkal foglalkozó része is, arra buzdítottam a játékos kedvű nézőket, hogy alkossanak egy-egy olyan, tetszés szerinti tárgyú, de önmagában is megálló mondatot, amelynek a benne levő, egyúttal római számnak is megfelelő betűk egyúttal a keletkezési idejét is elárulják. A felhívásnak több százan tettek eleget, s számos remek megoldással örvendeztettek meg, miközben — mint anya hipertóniájától örökölte néhányan megírták — nekik is nagy örömet szerzett ez a kronogrammakészítés. Szemléltetésül s esetleg akár kedvébresztésül bemutatok a sok közül legalább néhány sikerült változatot.

A felnõtt számára is felfedezés az örömteli, egymást megértõ békés együttélés… Ugyancsak örömteli felismerés, hogy ugyanaz a pici gyermek mi mindenre képes, ha neki megfelelõ — ti. Mozgékony, biztonsággal mozog, aktív… Igaz, eleinte úgy tûnik, mintha a szokásosnál lassúbb lenne a mozgásfejlõdése, de mégsem ügyetlen, mert amit csinál, azt jól csinálja.

A preimplantációs genetikai vizsgálattal öt napos embrióknál szűrhetők ki a magzati rendellenességek, az örökletes betegségek. A későbbiekben felolvasztás után a petefészekszövet visszaültethető, és így lehetőség adódik arra, hogy a petefészekben fejlődő petesejtek életképességüket megőrizzék. Ám átlépték a Rubicont, hisz felvetődik a kérdés: a születés előtti genetikai szűrésnél hol húzható meg a határ?

Érdeklõdik, kísérletezik, gyakorol…rákérdez a világra. S általában sokkal hosszabb ideig képes önállóan mozogni, jól és érdekesen játszani, mint azt várnánk.