3 csoportból fogyatékos személy magas vérnyomás esetén


NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapítását az egészségügyről szóló MT rendelet Alkalmatlanság megállapítása esetén a vizsgálat eredményéről a járművezető lakóhelye tartózkodási helye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságot értesíteni kell.

3 csoportból fogyatékos személy magas vérnyomás esetén

A vélemény a másodfokú alkalmassági vizsgálatnak a Mind az első fokú, mind a másodfokú szakértői bizottság a közlekedési hatóság részéről közúti jármű műszaki szakértővel egészül ki. A bizottságok nem orvos tagjai az érdekelt általános, illetőleg szakorvosi vizsgálatánál nincsenek jelen, azonban a közúti járműnek a vizsgált személy testi fogyatékosságához igazodó átalakítása vizsgálatában és megállapításában részt vesznek.

3 csoportból fogyatékos személy magas vérnyomás esetén

Ebben az esetben erről a 9. Erről a kérelmezőt — a vélemény részeként — írásban tájékoztatni kell.

3 csoportból fogyatékos személy magas vérnyomás esetén

A nyomtatványon fel kell tüntetni a kórismét, továbbá a megállapítás indokolását. A felülvéleményezési kérelmet az első fokon eljáró egészségügyi szerv az iratokban feljegyzi.

3 csoportból fogyatékos személy magas vérnyomás esetén

EüM utasítás hatályát veszti. EüM rendelet 4.

3 csoportból fogyatékos személy magas vérnyomás esetén

NM rendelethez 51 A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának minimumkövetelményei és az egészségi alkalmasság elbírálásának szempontjai 1.